Web přesunut na adresu kotynek.cz

poezie

básničky


Krvavá opera


Inspirován politickými debatami a vůbec politickou scénou a nejen jí jsem jednou v noci zplodil pár veršů


Jak v krvavé opeře

tu tančí zrůdy v běsu.

Kde člověk neliší se od zvěře

a patří tajemnému světu.

Sem neprojde ani střípek slunečního svitu.

Zrůdy tmy tu jásají,

pijí tu a hodují, pudy kojí v šíleném svém křiku.

Slizkým hnusem se chlubí,

pravou tvář ledabyle ukrytou

v chybách ohebného řádu.

Kam chtějí, všude proniknou,

chaosu nastolí zlou vládu.


Když ten drží svou kořist ve spárech,

hned onen vztekle vříská.

Pouští se hned do bezhlavých válek,

pak sliz a hnus všude kolem stříká.

Běda, když se objeví,

kdo změnit chtěl by černý svět.

Jejich dech ho zastaví

a leží, kde už mnohý na kolena klek.

Však kdo zůstane na nohou,

spatří krásu v klamavém jasu.

Oni lapili duši novou,

ta padla v rukou nekonečném třasu.

Autor: Rocker-Tialk

Komentáře prosím pište do Kecárny, díky!