Web přesunut na adresu kotynek.cz

vtipy

Pepíček


Pepíček, kterému maminka zakázala koupat se v nedalekém rybníce, se vrátí domů s mokrými vlasy. Maminka se ho zeptá: "Pepíčku, jaktože máš mokré vlasy?!" a Pepíček odpoví: "já sem spadl do rybníka!" a mamimka se ho zeptá: "A jakto, že nemáš morké oblečení?!" a pepíček odpoví: "No já sem předpoklédal, že tm spadnu, tak jsem si ho sundal!"


Paní učitelka zadá domácí úkol: " Zítra přineste do školy nějaký starý přístroj." Druhý den děti přinesou staré žehličky, foťáky, rádia a další harampádí a paní učitelka je pochválí a zeptá se: "Kde je Pepíček?" Najednou se otevřou dveře vejde Pepíček a táhne za sebou nemocniční přístroj: "Kde jsi to našel?" ptá se paní učitelka. "Vzal jsem to dědečkovi!"Odpoví Pepíček. "A co na to říkal?" ptá se paní učitelka. "Nic jen se chyt za krk a začal se ACHCHCHRRRRCH... ARCH!!!"


Paní učitelka přesvědčuje žáky aby si koupili společnou třídní fotografii."Víte, jakou budete mít radost, když třeba po třiceti letech budete moci říci - hele, Petr, známý advokát. A tady Lenka, dětská lékařka, a Josef, generální ředitel!" Jak dořekne ozve se Pepíček: ,,A tohle je paní učitelka, která je už skoro třicet let pod drnem…!"


-Že se nestydíš, Pepíčku, takový malý…., a už jsi cítit tabákem. Ty kouříš?
-Já ne, paní učitelko, ale maminka mi dala pusu, než jsem šel do školy.


Paní učitelka napsala Pepíčkovi poznámku do žákovské knížky: Umýt - páchne!!
Druhý den jí Pepíček přinesl odpověď: Učit - nečichat!!!


Na školním výletě přespává třída v tělocvičně jiné školy. A paní učitelka nakreslí na podlahu čáru dělící tělocvičnu na dvě poloviny a rozhodne:"na této polovině spí dívky!" a u ukáže vlevo. "A vpravo budou spát chlapci". "Jestli někoho přistihnu na jiné polovině než má být, tak mi zaplatí pokutu 10Kč!" Přihlásí se Pepíček, paní učitelka ho vyvolá a Pepíček se ptá: "Paní učitelko! Co stojí permanentka?"


Paní učitelka vyvolá Pepíčka a skouší ho: "Pepíčku, jak říkáme ptákům, kteří odlétají do teplých krajin?" a Pepíček: "Nashledanou!"


Paní učitelka zkouší Pepíčka.
Paní učitelka: "Pepíčku, co to tady visí za ptáka?"
Pepíček: "To je prosím netopýr a že by visel za ptáka?! Se mi nezdá!"


Paní učitelka vykládá třídě novou látku.
"…všichni ptáci jsou obratlovci…"
V tom jí skočí do řeči Pepíček: "Paní učitelko! Já mám ptáka, který není obratlovec. Chcete ho ukázat?"

Žáci jsou zkoušeni. Paní učitelka Vyvolá Pepíčka.,, Pepíčku řekni mi co by jsi dělal,kdybys viděl na záchodě pavouka?" ,,Nevím!" Odpoví Pepíček.,,A co by jsi dělal,kdybys potkal pana ředitele?" Pokračuje paní učitelka. ,,Nevím!" Odpoví Pepíček.,, Co by jsi dělal,kdybys potkal babičku s nákupem?" ,,Nevím!",, Co by jsi dělal, kdybys viděl jak vám kluci házejí na střechu kamení?" ,,Nevím!",, Dost, zítra tě z toho vyzkouším!" A posadí Pepíčka. Doma se Pepíček ptá tatínka:,,Tati řekni mi co by jsi dělal, kdybys viděl na záchodě pavouka?",,Zabil bych ho novinami." Odpoví tatínek.,,A co by jsi dělal,kdybys potkal pana ředitele?" Pokračuje Pepíček.,, Pozdravil bych ho." Odpoví tatínek. ,, Co by jsi dělal,kdybys potkal babičku s nákupem?",, Pomohl bych jí.",, Co by jsi dělal, kdybys viděl jak vám kluci házejí na střechu kamení?",,Vynadal bych jim!" Pepíček poděkuje. Druhý den paní učitelka Pepíčka znovu vzvolá a ptá se ho: Pepíčku řekni mi co by jsi dělal kdybys viděl na záchodě pavouka?" ,, Pozdravil bych ho." Odpoví Pepíček."A co by jsi dělal, kdybys potkal pana ředitele?" ?",,Zabil bych ho novinami." Odpoví Pepíček. Co by jsi dělal kdybys potkal babičku s nákupem?",,Vynadal bych jí!" " Co by jsi dělal, kdybys viděl jak vám kluci házejí na střechu kamení?" ,, Pomohl bych jim!!!!"