Web přesunut na adresu kotynek.cz

vtipy

škola a okolí


Učitel přírodopisu přijde do třídy a říká:,,Protože vám posledně dělalo potíž rozeznat rosničku a ropuchu, a tak jsem vám je přinesl ukázat , abyste viděli, jaké jsou mezi nimi rozdíly.Z tašky vyndá dva svačinové sáčky, sáhne do nich a říká:,, V mé pravé ruce je ropucha a v levé rosnička," Ze sáčku ovšem vyndá dvě housky se salámem a třída se mu začne smát.učitel je okřikne a říká:,, Na tom není nic k smíchu, já už totiž svačil!"


Ptá se učitel žáků:
,,Co je to prales?"
,,Prosím to je les, do kterého lidská ruka nevložila nohu!"